İletişim Bilgileri

Asker Malzemeleri nergiz menzil ankara istanbul

Güvenilir Şirket
  • Yetkili Kişi: Faruk Nergiz Hamzaoğlu
  • Telefon numarası: +90 (542) 712-43-54
  • +90 (542) 712-43-54
  • MSN: askerimalzeme@hotmail.com
  • Skype: http://www.facebook.com/askerimalzeme.ticiz
  • Adres: necatibey cad. Ankara Kapalı Çarşısı kat:5 no: 8 / 107 sıhhıye / ANKARA, çankaya, Ankara, 06430, Türkiye

Çalışma Saatleri

Temsilciliklerimiz

Sitedeki güncellemeler

Uzman Jandarma

Uzman JandarmaVikipedi, özgür ansiklopediKontrol edilmemişGit ve: kullan, ara Uzman Jandarma Adayı Uzman Jandarma Çavuş Uzman Jandarma Birinci Kademeli Çavuş Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli ÇavuşUzman Jandarma'lar Uzman Jandarma Okulu(JANU)'nun başarı ile bitiren Uzman Jandarma birinci kademeli çavuştan Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuş rütbesine kadar haiz asker kişilerdir. Uzman Jandarma kaynakları , 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az Lise dengi...

31.05.2011 11:47

kalın metinUzman Jandarma'lar Uzman Jandarma Okulu(JANU)‘nun başarı ile bitiren Uzman Jandarma birinci kademeli çavuştan Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuş rütbesine kadar haiz asker kişilerdir.

Uzman Jandarma kaynakları , 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az Lise veya dengi okul mezunu erkeklerden;

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan en az iki yıl içerisinde müracaat edenlerden,
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olan kişilerden temin edilir.
2004 yılı itibarı ile 3466 sayılı Uzman Jandarma kanununa getirilen ek madde ile sadece Jandarma Bando Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere , 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az Lise ve dengi okul mezunu bayanlarda Uzman Jandarma kaynakları arasında yer alır bendi eklenmiştir.

Uzman Jandarmalar sınav öncesinde Uzman Jandarma aday adayı, Uzman Erbaşlardan farklı olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından yapılan mülakatı kazananlar Uzman Jandarma adayı ve okula girmeye hak kazananlar ise Uzman Jandarma rütbesinde tek (Onbaşı benzeri(Rütbe üzerinde Uzman Jandarma yazmakla birlikte ay ve yıldız bulunur)) rütbe ile askeri okulda askeri öğrenci vasfını kazanırlar ve Uzman Jandarma Öğrenci olarak okula devam ederler. Uzman Jandarma'lar 1 yıl süren Ankara ili Beytepe ilçesinde konuşlu bulunan Jandarma Okullar Komutanlığındaki hukuki, askeri eğitimlerine müteakip kıta'larındaki görevlerine naspedilirler. Kıtaya katıldıklarında 6 ay süre ile staja tabi tutulurlar. Bu süre içerisinde Uzman Jandarma Stajyer olarak adlandırılırlar. 6 aylık stajyerlik dönemi sonunda yapılan sınavda başarısız olanlar Uzman Jandarma naspedilmezler. Askerliğini yapmamış personel bu bir buçuk yıllık süre sonunda görevde alınmadığı takdirde muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış sayılırlar. Uzman Jandarmalar muvazzaftırlar ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabidirler. Astsubay ve Subaylarda 15 yıl olan mecburi hizmet süresi Uzman Jandarmalarda 10 yıldır. Stajın ardından istifa etmeyen personel sonraki muvazzaflık dönemi olan 10 yıllık süre içerisinde görevlerinden Subay ve Astsubaylara yeni sağlanan haklarda olduğundan farklı olarak ayrılamaz ve istifa edemezler.

Uzman Jandarmalar Uzman Erbaş'lar ile Erbaş ve Er'lerin üstü olup , disiplin ve cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından Erbaşlarla aynı hükümlere tâbi tutulurlar. Yaş hadleri 56'dır. Askerî öğrencilerle astlık ve üstlük münasebetleri yoktur. Uzman jandarmalar, mülkî görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tâbidirler

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Jandarmalar 1967 ve 1969 yılların arasında üç dönem halinde Uzatmalı Çavuş olarak göreve alınmıştır. Ancak bu yıllardan sonra uzatmalı çavuş alımı yapılmamış, 1989 yılında ise Jandarma teşkilatına tekrar kazandırılmış ve o günden bu yana Jandarma teşkilatının her birim ve branşında görev yapmaktadırlar. Türkiye'nin %92'lik gibi büyük bir alanında emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmekte olan Jandarma Genel Komutanlığı kendi içerisinde pek çok dal ve branşa ayrılmış olup, bu yapılaşmasını halen sürdürmektedir. Jandarma terimi ve olgusu tamamen Fransız coğrafyasından kopya alınmıştır. Fransız Jandarması 2009 yılında Avrupa Birliği normlarının yanı sıra Avrupa Birliği insan hakları bildirgesine uygun şekilde doğrudan ve yalnızca İçişlerine bağlı olarak görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığında görevli Uzman Jandarmalar 1998 yılına kadar Afyon Emirdağ'da ve Ankara Güvercinlik'te bulunan Jandarma Okullar Komutanlığındaki okullarda Uzman Jandarmalar eğitilerek mezun edilmiş ve Jandarma teşkilatındaki saflarında yerlerini almışlardır. 1989 yılında birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki dönem mezun veren bu okullar 1990 yılından itibaren her yıl bir dönem mezun vermeye başlamışlardır. Her yıl sayısı değişmekle birlikte günümüzde dönem içerisinde toplam 1100'e yakın Uzman Jandarma mezun olmakta ve kıtalara naspedilmektedirler.

Ülkemizde bilinen genel kanının aksine Uzman Erbaş'lardan aldıkları eğitim ve görev bakımından daha farklı olan Uzman Jandarma'lar 3466 sayılı yasanın 9 ncu maddesi gereğince üstü oldukları halde her zaman Uzman Erbaş'lar ile karıştırılmaktadırlar. Belediye sınırları dışında emniyet ve asayiş hizmetini yürütmek ile görevli olan Jandarma Teşkilatı içerisinde bir polis memurunun aldığı tüm eğitimleri alan Polis Memurunun görevdaşı olan ve aynı yetkiler ile donatılan Uzman Jandarma'lar bulundukları kıtalarda da aldıkları çeşitli eğitimlerin ardından da Jandarma Trafik , Olay Yeri İnceleme, Kaçakçılık , Çocuk Suçları, Muhabere,Kriminal, Karakol, İstihbarat, Arama Kurtarma, gibi dallarda branşlaşmaktadırlar.

Uzman Jandarma'lar kadrolarında belirtilen görevler ile zabıta memuru olarak, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar. Her rütbede normal bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi ise sıhhi izin süreleri hariç 4 yıl olup, terfiler her yıl 30 Ağustos tarihinde yapılır. Uzman Jandarmalar hakkında her yıl yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde askeri ve mülki olmak üzere iki çeşit sicil belgesi düzenlenir.Jandarma Astsubayları hakkında mülki makamlar tarafından sicil düzenleme yetkisi 2000 yılı öncesinde kaldırılmıştır. Askeri ve mülki sicil belgelerinin yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve yukarısı olan Uzman jandarmalara kademe ilerlemesi yaptırılır. Kademe ilerlemesi şartları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre yapılır. Mülki görevi bulunmayan Jandarma birliklerinde görev yapanlar için sadece askeri sicil belgesi düzenlenir.

Rütbe bekleme süresi içinde asgari iki yıllık sicili bulunan ve bu sicillerinin ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar bir üst rütbeye terfi ettirilirler.

Uzman Jandarmalar her yıl belirlenen tarihlerde yönetmeliğe göre belirlenecek sınavlara müteakip Jandarma Astsubay meslek Yüksekokulu JAMYO bünyesinde görecekleri eğitimin ardından Jandarma Astsubayı olarak göreve devam ederler. Astsubaylığa nasbedilenlerin mecburi hizmet süresi Uzman jandarma Çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 15 yıldır.Uzman Jandarmalara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Uzman Jandarmalar için belirlenen gösterge tablosuna göre aylık verilir.

Uzman Jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen Astsubaylar ile hacmen aynı, kısmen farklı kıyafeti giyerler. Uzman Jandarma adaylarının giyim, kuşam ve istihkakları askeri öğrenciler gibi düzenlenir. Uzman Jandarmaların giyimi kuşamı ve istihkakları ise 747l sayılı yasaya göre verilir. Uzman Jandarmalar, Uzman Jandarma çavuş rütbesine nasbedildikten sonra görev başı eğitimini müteakip, 5143 sayılı yasaya göre zati tabanca verilir. Ayrıca bedeli karşılığında zati tabanca edinebilir ve zati tabancalarını sivil ve resmi elbise ile görevli olmadıkları zamanlarda da taşıyabilirler. Emeklilik durumunda, emekli subay ve astsubaylara uygulanan statüde zati tabanca taşıma ruhsatı verilir.

Uzman Jandarmalar mevcut hükümlere göre Kamu Konutlarından istifade ederler.Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği esaslara göre sosyal tesislerden faydalanırlar.

Uzman Jandarmaların Rütbeleri aşağıda gösterildiği şekildedir;

Uzman Jandarma Çavuş
Uzm.J.Çvş.
Uzman Jandarma Birinci Kademeli Çavuş
Uzm.J.I.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş
Uzm.J.II.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Üçüncü Kademeli Çavuş
Uzm.J.III.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Dördüncü Kademeli Çavuş
Uzm.J.IV.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş
Uzm.J.V.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş
Uzm.J.VI.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Yedinci Kademeli Çavuş
Uzm.J.VII.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş
Uzm.J.VIII.Kad.Çvş.

Dış Bağlantılar [değiştir]EMUD Emekli Muvazzaf Uzmanlar Derneği
uzmanjandarma.net uzman jandarmalar topluluğu
kahramanlar net uzman jandarmalar topluluğu
Uzman Jandarma bloğu
Uzman Jandarma Blogger
Şablon:TSK Rütbe

"http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzman_Jandarma" adresinden alındı.
Sayfa kategorisi: TSK rütbelerikalın metin

Önceki Haberler
ucuz amerikan kamuflaj
ucuz amerikan kamuflaj

14.09.2010 00:00

ripstop american kamuflaj yds kamuflaj